Zakelijk

Wij begrijpen zakelijke prioriteiten. Een gebouw moet werken, een waardevaste investering of een verkoopbaar product zijn, maar ook een prettige omgeving vormen voor de gebruikers ervan. Daarom moeten zowel product als proces van hoge kwaliteit zijn.

Huisvestingsvraagstukken gaan gepaard gaan met diverse uitdagingen, zoals een gegeven programma van eisen, het ruimtelijk programma en een budget. Door budget gestuurd te ontwerpen zijn wij in staat om ontwerpkeuzes vroegtijdig te vertalen naar de impact op het budget. Deze werkwijze voorkomt naast veel tijdsverlies ook de nodige frustratie en extra kosten.

Onze kennis:
Naast gebouwontwerpen maken wij studies naar haalbaarheid en hergebruik, verkaveling en stedenbouw en adviseren wij bij programma’s van eisen. Onze ontwerpen worden bouwkundig uitgewerkt in tekeningen en documenten om vergunningen aan te vragen en tot prijsvorming te kunnen komen. In alle fasen kunnen wij zelf toegespitste ramingen, visualisaties en presentaties maken. Naast onze eigen expertise beschikken wij over een uitgebreid netwerk van adviseurs.

Ons proces:
Goede stukken alleen zijn vaak niet genoeg voor een optimaal resultaat. Ben Kraan Bouwmanagement is onze dienstverlening specifiek gericht op proces- en projectmanagement, bouwbegeleiding, bouwkostenmanagement, directievoering en ondersteuning van de opdrachtgever. Het bouwmanagement neemt hierbij een onafhankelijke positie in ten opzichte van de architect en verricht deze diensten ook voor projecten waar wij als ontwerper niet direct bij betrokken zijn.


Milieu
Het belang van dit thema zal voor niemand nieuws zijn. Onze advisering is erop gericht onze opdrachtgevers te helpen op dit gebied zinvolle investeringen te doen, of dit nu om economische of ideële motieven gaat. Wij zijn bekend met milieucertificering en energielabels en werken samen met partners op het gebied van installatie- en subsidieadvies. Wij hebben kennis van circulaire en bio-based materialen.


Projectmanagement
Wij werken nauw samen met ons zusterbedrijf Planresult Rijnland op het gebied van projectmanagement en bouwadvies. Door deze kennis te bundelen zijn wij in staat de projecten integraal aan te pakken.

Met onze expertise op het gebied van projectmanagement zijn wij in staat om complexe opgaven te begeleiden. Schouder aan schouder gaan we aan de slag met de wensen en eisen. Door aandachtig te luisteren, krijgen wij een helder beeld  van de belangen en prioriteiten. Wij zetten onze kennis, kunde en creativiteit in om tot een aantrekkelijk en economisch haalbaar plan te komen. Aan het einde van elke ontwerpfase wordt dit getoetst aan de uitgangspunten. Onze aanpak staat garant voor een soepel en plezierig proces.

Een greep uit onze dienstverlening:

  • Opstellen en bewaken van de procesplanning
  • Opstellen van stichtingskosten en bouwbudgetten
  • Opstellen en bewaken van de (proces)kwaliteit
  • Coördinatie tussen andere adviseurs en overheden
  • Opstellen van een bestek of technische omschrijving
  • Het uitwerken van bouwvoorbereiding- en werktekeningen
  • Aannemersselectie
  • Contractmanagement
  • BouwbegeleidingInterieur
Het interieur bepaalt voor een groot deel de beleving van een gebouw. Denk hierbij aan materiaalkeuzen, meubilering en maatwerk als receptiebalies maar ook horeca, winkel- of kantoorinrichting en (nieuwe-) werkconcepten. Wij kunnen het complete interieur ontwerpen en de uitvoering daarvan begeleiden. Er zijn ook veel raakvlakken tussen het gebouw, de installaties en de inrichting, denk bijvoorbeeld aan een verlichtingsplan.

lees meer
Lees minder